ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ELÖLJÁRÓBAN:

- Személyes adatokat csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
- Feleslegesen nem kívánunk személyes adatokat gyűjteni és kezelni, csak amennyire szükséges. Ha személyes adatokat szükséges kezelnünk, törekszünk arra, hogy ez azonosítást szükség szerint ne igényeljen, személyes adatokat az érintettek azonosítása nélkül
- Anyagokat, hírleveleket kéretlenül nem küldünk.
- A személyes adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk, illetéktelen hozzáféréstől védjük.
- A természetes személyeket személyes adataik kezelése tekintetében megillető jogok és szabadságok védelmére kiemelt figyelmet fordítunk, és ennek érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hoztunk és alkalmazunk.
- Az adatkezelés tisztességes, átlátható és biztonságos módon történik, az érintettek érdekei figyelembe vételével.

I. BEVEZETÉS:

1. Miről szól ez a tájékoztató? (a tájékoztató hatálya)
A jelen adatkezelési tájékoztatóval (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tájékoztatást nyújtunk arról, hogy az alábbi weboldalakra látogatók, illetve azokon regisztrálók és vásárlók mely személyes adatait, milyen célra és hogyan kezelünk: http://www.eventim.hu és http://ticketexpress.hu és http://tex.hu. A továbbiakban e weboldalakra és valamennyi lapjukra együttesen „Weboldalak”-ként hivatkozunk.

2. Mik azok a személyes adatok? (személyes adat fogalma)
Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3. Mit kell a személyes adatok kezelésén érteni? (adatkezelés fogalma)
A személyes adatok kezelése alatt a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét értjük. Adatkezelést jelent a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, a beléjük való betekintés, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

4. Ki kezeli a személyes adatokat? (adatkezelő adatai)
A fenti weboldalakat a TEX Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. 1. em. 1.; Cg. 01-09-877903; képviseli: Kovácska Gyula ügyvezető és Christoph Klinger ügyvezető; elérhetőség: dataprotection@tex.huinfo@tex.hu) üzemelteti, ez a jogi személy határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, ez a cég a személyes adatok adatkezelője (a továbbiakban „Adatkezelő”).

5. Az Adatkezelő nevében kezel más személy személyes adatokat? (adatfeldolgozók)
Igen, ezeket hívjuk adatfeldolgozóknak. A Tájékoztató felsorolja, hogy az Adatkezelő nevében milyen más személyek milyen okból és módon kezelnek személyes adatokat.

II. AZ ADATKEZELÉSEKRŐL

II. 1. A WEBOLDAL LÁTOGATÓINAK:

A cookie-k (sütik) egyedi számítógép-, illetve készülékazonosítót, profilinformációkat tárolnak. A cookie-k a Weboldalakat látogatók személyének azonosítására nem alkalmasak, azonban alkalmasak a látogató által a Weboldal látogatásához használt számítógép, készülék azonosítására, felismerésére. Ezek a Weboldal látogatásakor elhelyezésre kerülhetnek a Weboldal látogatói által a Weboldal látogatásához használt számítógépen, készüléken.

1. Milyen cookie-k vannak a Weboldalakon használatban?
A Weboldalakon állandó, vagy nyomkövető, valamint csak egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k is használatban vannak. Az állandó cookie-k teszik lehetővé, hogy a Weboldal emlékezzen a Weboldalt többször felkereső látogatóra és annak preferenciáira, beállításaira. Az egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k azt segítik elő, hogy a Weboldal egy látogatás alkalmával felismerje a Weblap látogatóját a lapok közötti váltogatások során is, azonban ezen cookie-k a Weboldal elhagyásakor lejárnak.
A Weboldalakon használt cookie-k között többféle is van, azokat használatuk célja szerint különböztetjük meg:

- Technikai cookie-k:
A technikai cookie-k használata a Weboldal helyes megjelenítését és működését, így többek között a Weboldalra való bejelentkezést vagy a jegyvásárlások kezelését teszi lehetővé, ezek szükségesek a Weboldal megfelelő megjelenítéséhez.

- Funkcionális cookie-k:
A funkcionális cookie-k a Weboldal böngészésének és az ennek során alkalmazott preferenciáknak a nyomon követését teszik lehetővé, a Weboldal ezek segítségével emlékezik többek között a regisztrációs adatokra, a látogató által megtekintett rendezvényekre, a nyelvi beállításokra, stb.

- Analitikus cookie-k:
Az analitikus cookie-k a Weboldalakat látogatók Weboldalon mutatott magatartásának nyomon követését teszik lehetővé, és ezzel elősegítik, hogy a Weboldal látogatók általi használata, kihasználtsága alapján a Weboldal tovább fejleszthető legyen, és a felhasználóknak még jobb felhasználói élményt nyújtson, és még hasznosabb tartalmakat jelenítsen meg. A Weboldalakon a Google Analytics szolgáltatás használatával valósul meg a Weboldalak használatának elemzése.
Ha a Weboldalak látogatóija nem kívánja, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is) cookie-k gyűjtsék és dolgozzák fel, ezt meg kívánja akadályozni, akkor letöltheti és telepítheti a következő linken elérhető böngésző plug-int: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

- Google Adwords nyomkövető cookie-k:
A Weboldalakon a Google nyomkövető cookie-k segítségével valósul meg az információszerzés arról, ha a Weboldal látogatója a Weboldalat azt követően érte el, hogy megtekintette a Google rendszerén keresztül megjelenített hirdetéseink egyikét, vagy rákattintott arra. A nyomkövető cookie-k segítségével szerzett információ alapján statisztika készíthető a hirdetéseket megtekintő vagy arra kattintó Weboldal látogatókról. A Weboldalakon megtekintett tartalom alapján a Google képes célzott hirdetések megjelenítésére a Google más partnereinek webhelyein.

- Facebook remarketing cookie-k:
A Weboldalakon Facebook remarketing cookie-k segítségével próbájuk a Weboldalak látogatóit a szolgáltatásainkra irányuló hirdetéssel ismét elérni. A remarketing cookie-k segítségével a Weboldalra legalább egyszer már ellátogató felhasználókat szeretnénk elérni közösségi oldalon indított kampánnyal.

- Harmadik féltől származó cookie-k:
A Weboldalakon egyes funkciókkal kapcsolatban harmadik felek szolgáltatásai is megjelennek, különösen közösségi oldalakkal (pl. Facebook, Google+ vagy Twitter) kapcsolatban (például egy link valamely előadó Facebook oldalára), amelyek tartalmazhatják harmadik felek cookie-jait. Ezen harmadik felek cookie használatára az Adatkezelő szabályzatai nem terjednek ki, erre vonatkozóan kérjük, keressék fel a harmadik fél szolgáltató vonatkozó szabályzatait.

2. Milyen személyes adatokat hordoznak magukban a cookie-k?
Ezek a cookie-k tehát a Weboldal látogatója által használat számítógép, készülék egyedi azonosítószámát, a Weboldal látogatásának dátumát és időpontját, a Weboldalon töltött böngészési időt, a Weboldal használatának módját, a Weboldal megtalálásának előzményét hordozzák magukban.

3. Milyen célból is használ az Adatkezelő cookie-kat?
Az Adatkezelő cookie-kat összefoglalóan a Weboldal látogatóinak, illetve a felhasználók azonosítására, a „bevásárlókosár” nyilvántartására, a látogatók Weboldal böngészésének és preferenciájának nyomon követésére, a Weboldal felhasználói élményének növelésére alkalmazza.

4. Mi alapján és meddig történik az adatkezelés?
A Weboldal látogatójának hozzájárulása alapján, amely a Weboldalon felugró ablakban a „Beállítások megváltoztatása” gombra kattintással, a Cookie beállítások/irányelvek oldalon megjelenő OK gombra kattintással lehetőségek közüli választással történhet meg. Az adatkezelés a Weboldal látogatásának befejezéséig tart, vagy a hozzájárulás visszavonásáig. A Weboldal látogatójának számítógépén, készülékén tárolódott cookie mindaddig ott marad, amíg a számítógép, készülék használója nem törli azt.

5. Hogyan tiltható meg a cookie-k elhelyezése a számítógépen, készüléken?
A Weboldalak látogatói a böngészőjük megfelelő beállításával tudják a cookie-knak a látogató által használt számítógépen, készüléken való elhelyezését megtiltani. Továbbá, a Weboldal látogatói a Weboldal „Cookie beállítások/irányelvek” oldalán kiválaszthatják, hogy a funkcionális, az analitikus, a nyomkövető vagy harmadik féltől származó cookie-k elérhetők legyenek-e a Weboldal látogatása során. A beállítások bármikor módosíthatók a „Cookie beállítások/irányelvek” oldalon.
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a cookie-k számítógépen, készüléken való elhelyezésének megtiltása esetén azonban a felhasználói élmény nem teljes, a Weboldal látogatója a Weboldal egyes elemeit nem olyan formában éri el, mintha engedélyezte volna a cookie-k elhelyezését.
A funkcionális cookie-k letiltásával a Weboldal látogatója nem engedélyezi többek között, hogy emlékeztetőt kapjon a kosárba helyezett termékekről, hogy a nyelvi beállításait a Weboldal megjegyezze, stb.
Az analitikus cookie-k letiltásával a Weboldal látogatója nem engedélyezi többek között, hogy az oldal-használatát elemezzük annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jelenítsünk meg a Weboldalon vagy személyre szóló ajánlatokkal kereshessük meg a megadott elérhetőségein (amennyiben megadott ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során).

- A Google Adwords nyomkövető cookie-k letiltásával a Weboldal látogatója nem engedélyezi, hogy a hirdetésekkel kapcsolatban, különösen a hirdetésekre kattintás során hirdetési cookie-k kerüljenek a számítógépére.
A harmadik féltől származó cookie-k letiltásával a Weboldal látogatója nem engedélyezi, hogy harmadik felek, elsősorban közösségi oldalak (pl. Facebook, Google+ vagy Twitter) cookie-kat helyezzenek el a Weboldal látogatójának készülékén.

Részleteket a cookie-k használatáról és irányelvekről itt talál, illetve itt módosíthatja cookie beállításait: http://www.eventim.hu/hu/cookie_policy/

II. 2. JEGYVÁSÁRLÓKNAK:

1. Milyen személyes adatokat kezel az Adatkezelő a jegyvásárlás során és milyen célból?
A jegyvásárláshoz a következő személyes adatokat szükséges megadnia: vezeték- és keresztnév, lakcím, számlázási név és cím (amennyiben a lakcímtől eltérő), e-mail cím, telefonszám, szállítási név és cím (opcionális). A jegyvásárlás során a vásárlás időpontja, a megvásárolt jeggyel látogatni kívánt esemény, az esemény helyszíne és időpontja, a megvásárolt jegyek száma és ára, valamint a helyek elhelyezkedése is rögzítésre kerül.
A jegyértékesítés során fizetési információkat is kezelünk, annak érdekében, hogy megbizonyosodhassunk róla, hogy a jegy ellenértéke megfizetésre került.
Egyes eseményekre névre szóló jegyet értékesítünk. Névre szóló jegy vásárlása esetén a fentieken túl szükséges a születési hely, idő, lakcím, valamint az érintett édesanyja nevének megadása is.
A jegyvásárlással jegyértékesítésre irányuló szerződés jön létre az érintett és az Adatkezelő között. A megadott személyes adatokat a szerződés teljesítése érdekében kezeljük, különösen a jegy elkészítése, számla kiállítása, a jegy esetleges házhozszállítása céljából, valamint a jeggyel, illetőleg az eseménnyel kapcsolatosan felmerülő változásokról való kapcsolatfelvétel és tájékoztatás céljából, a jegyvisszaváltásra vonatkozó feltételeinkkel összhangban.

2. Mozgáskorlátozottságra utaló adatok kezelése
Egyes eseményeken a rendezők biztosítják, hogy a rendezvényt kerekesszékes nézők is látogathassák. Technikai okokból kerekesszékes nézők számára jegyet nem áll módunkban a Weboldalunkon keresztül értékesíteni. Amennyiben ezzel kapcsolatos kérdése merülne fel, hívjon minket a +36 30 505 0666-os telefonszámon, vagy írjon e-mailt az info@tex.hu címre, hogy segíthessünk.
Kerekesszékes nézők számára a jegyértékesítéshez szükséges személyes adatokon túl a mozgáskorlátozottságra és egészégi állapotra vonatkozó személyes adat is rögzítésre kerül, enélkül a jegyértékesítés sajnos nem lehetséges. Így ha a kerekesszékes néző ezen személyes adatai kezeléséhez nem járul kifejezetten hozzá, nem áll módunkban jegyet értékesíteni. Magától értetődő azonban, hogy ezeket az érzékeny személyes adatokat bizalmasan kezeljük.

3. Mi alapján és meddig történik az adatkezelés?
A jegyértékesítéssel kapcsolatos adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapul.
A jegyvásárláshoz és kapcsolattartáshoz kapcsolódó személyes adatokat az Adatkezelő jogai és jogos érdekei érvényesítése érdekében a jegy értékesítésétől számított öt (5) évig (vagy ha az esetleges igényérvényesítés elévülési ideje hosszabb, ezen időtartam végéig) őrzi meg, kivéve
- névre szóló jegy esetében az Adatkezelő három (3) nap után törli a jegyen feltüntetett személyes adatokat; továbbá
- az Adatkezelő által kibocsátott számlákat az Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő időtartam végéig (jelen Tájékoztató időpontjában: nyolc (8) évig) őrzi meg.

II. 3. WEBOLDALON REGISZTRÁLÓKNAK:

1. Milyen személyes adatokat kezel az Adatkezelő a regisztráció során és milyen célból?
A regisztrációhoz, a felhasználói fiók létrehozása céljából a regisztrálni kívánt személynek a vezeték– és keresztnevét, az e-mail címét, valamint egy jelszót kell megadnia. A regisztráció során a regisztráció időpontja és az érintett regisztráció időpontja szerinti IP címe is rögzítésre kerül. Amennyiben a regisztráció Facebook profillal történik, a jelen Tájékoztató II.6. pontjában foglalt adatkezelés is megvalósul.

2. Mi alapján és meddig történik az adatkezelés?
A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés a regisztráló személy hozzájárulásán alapul.
A regisztrációval kapcsolatos személyes adatok a személyes felhasználói fiókban bármikor módosíthatóak, és maga a regisztráció is bármikor töröltethető az info@tex.hu e-mail címre küldött erre irányuló kérelemmel. A regisztrációhoz kapcsolódó személyes adatokat az Adatkezelő a jogai és jogos érdekei érvényesítése érdekében a regisztráció megszűnésétől számított öt (5) évig (vagy ha az esetleges igényérvényesítés elévülési ideje hosszabb, ezen időtartam végéig) őrzi meg.

II. 4. HÍRLEVÉLRE ÉS DIREKT MARKETINGRE FELIRATKOZÓKNAK:

1. Milyen személyes adatokat kezel az Adatkezelő a hírlevéllel és direkt marketinggel kapcsolatban és milyen célból?
Hírlevél fogadására feliratkozáshoz az érintettnek a vezeték- és keresztnevét, valamint az e-mail címét kell megadnia. A hírlevélre feliratkozáskor a feliratkozás időpontja és a feliratkozás időpontja szerinti IP cím is rögzítésre kerül.
A hírlevél és direkt marketing anyagok fogadására való feliratkozással az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámot tartalmazó elektronikus üzenetet küldjön az érintettnek, tájékoztatást nyújtson az aktuális információkról, eseményekről, akciókról, új funkciókról, játékokról, stb. A hírlevélre való feliratkozás során a http://www.eventim.hu/hu/hirlevel/ oldalon kiválasztható, hogy a hírlevélre feliratkozó milyen témakörrel kapcsolatos hírlevelet, illetőleg mely előadóval kapcsolatos koncert értesítőt szeretne kapni az Adatkezelőtől.
Továbbá, az érintett ahhoz is hozzájárul, hogy Google AdWords vagy Facebook oldalakon remarketing kampány keretében hirdetésünkkel megkeressük.

2. Mi alapján és meddig történik az adatkezelés?
A hírlevéllel és direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés az érintettek kifejezetten erre vonatkozó hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart.

II. 5. PANASZOSOKNAK:

1. Milyen személyes adatokat kezel az Adatkezelő a panaszkezeléssel kapcsolatban és milyen célból?
Panaszkezelés során a panaszosnak meg kell adnia a korábbi vásárlásával kapcsolatos személyes adatokat, különösen a vezeték- és keresztnevét, lakcímét vagy számlázási címét, telefonszámát, szállítási nevét és címét, amennyiben az előzőektől eltért, e-mail címét, valamint a rendelés számát (ha volt ilyen).
E személyes adatokat az Adatkezelő a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő kifogások, kérdések, észrevételek és problémák kezelése, esetlegesen jegy visszaváltása céljából kezeli.

2. Mi alapján és meddig történik az adatkezelés?
A panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés az érintettek erre vonatkozó hozzájárulásán alapul.
A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott választ az Adatkezelő a saját és az érintett jogai és jogos érdekei érvényesítése érdekében a panasz idejétől számított öt (5) évig (vagy ha az esetleges igényérvényesítés elévülési ideje hosszabb, ezen időtartam végéig) őrzi meg.

II. 6. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON BELÉPŐKNEK:

1. Milyen személyes adatokat kezel az Adatkezelő a közösségi oldalakkal kapcsolatban és milyen célból?
Az Adatkezelő tevékenysége során a közösségi oldalakon, a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése céljából kezelheti a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált azon felhasználók nevét, illetve a felhasználó nyilvános profilképét, akik a közösségi oldalakon „kedvelték” az Adatkezelő Weboldalát.

2. Mi alapján és meddig történik az adatkezelés?
A közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés az érintettnek a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon megadott önkéntes hozzájárulásán alapul.
A személyes adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az erre vonatkozó adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

III. KIVEL OSZTJUK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT?
Az Adatkezelő a személyes adatokat (a saját illetékes munkatársain túl) az alábbi személyekkel mint adatfeldolgozókkal közli a lent megjelölt célokból továbbíthatja:

- Házhozszállítás:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.; elérhetőség: info@gls-hungary.com; telefonszám: +36 1 802 0265; https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

- Online fizetés:
KPS Interactive Media GmbH & Co. KG (székhely: Contrescarpe 75A, 28195 Bréma, Németország; elérhetőség: telefonszám: +49 421 36 66 05; Fax: +49 421 36 66 505; e-mail: heike.luedicke@kps.de)

- Tárhely-szolgáltató:
Perftech d.o.o. (székhely: Baragova ulica 7E, 1000 Ljubljana, Szlovénia; elérhetőség: telefonszám: +386 1 588 44 00; Fax: +386 1 588 44 20; e-mail: info@perftech.si)
Dhimahi d.o.o. (székhely: Tržaška 202, SI-1000 Ljubljana, Szlovénia; elérhetőség: telefonszám: +386 (0) 590 73500, e-mail: contact@dhimahi.com)

- Az Adatkezelő partnerei (jegyértékesítők):
Az Adatkezelő jegyiroda partnereinek listája a http://www.eventim.hu/hu/outletek/ Weboldalon érhető el.

- Könyvelési szolgáltatások, valamint hardver- és szoftveradminisztráció:
AKIT Pénzügyi, Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113 Budapest, Ibrahim utca 3. 1. em. 6.; cégjegyzékszám. 01-09-673711; elérhetőség: telefonszám: +36 1 365 1921, e-mail cm: akitkft@gmail.com)

- IT szolgáltatások, hardver- és szoftverkarbantartás:
Zénó-Net Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1116 Budapest, Szalóki utca 34.; cégjegyzékszám: 01-09-722019; elérhetőség: e-mail kiss.laszlo@zenonet.hu)

- Rendezvényszervezők:
Egyes rendezvények esetében felmerülhet, hogy az érintett személyes adatai továbbításra kerülnek a rendezvény szervezőjének. Ilyen esetekben a címzett rendezvényszervezők pontos adatairól az egyes esetekben külön értesítést kapnak az érintettek.

- Egyéb adattovábbítás:
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

- Harmadik országba történő adattovábbítás
Előfordulhat, hogy az Adatkezelő egyes személyes adatokat Európai Unión kívüli, ún. harmadik országbeli szolgáltatóhoz továbbítása. A személyes adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az Adatkezelő biztosítja, hogy kizárólag az Európai Bizottság által megfelelő védelmi szintűnek minősített országba történik adattovábbítás. Az adatkezelők a személyes adatok minden címzettjétől megkövetelik, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítsanak a személyes adatok védelme érdekében, amikor azokat harmadik országokba továbbítják, azáltal, hogy alkalmazzák a GDPR 46. cikk (2) bekezdése szerinti általános adatvédelmi kikötéseket.

IV. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?
Az Adatkezelés során az érintettet különösen a jelen pontban kifejtett jogosultságok illetik meg.
- Tájékoztatáshoz, helyesbítéshez való jog
- Törléshez való jog
- Adatkezelés korlátozásához való jog
- Adathordozáshoz való jog
- Tiltakozás joga
- Hozzájárulás visszavonásához való jog

- Tájékoztatáshoz, helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult az Adatkezeléssel összefüggő tényekről az Adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapni.
Az érintett jogosult információkat kérni személyes adatairól és az azok kezeléséről. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a személyes adatait megismerhesse, az azokat tartalmazó iratokról másolatot vagy kivonatot kaphasson.
Az érintett jogosult megismerni, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait kinek, milyen célból és milyen adatkört érintően továbbította.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett személyes adatairól és azok kezeléséről. Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, azonban legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy (1) hónapon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme alapján, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az érintett jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, kijavítását. Illetőleg, az Adatkezelés célját figyelembe véve, jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

- Törléshez való jog
Az érintett jogosult kérni az alábbi személyes adatainak törlését
a) amelyek kezelésére az Adatkezelő nem rendelkezik az érintett hozzájárulásával, vagy törvényi felhatalmazással (tiltakozás),
b) amelyekre már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy kezelték,
c) amelyekre vonatkozóan az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
d) amelyeket jogellenesen kezeltek,
e) amelyeket jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell.

- Adatkezelés korlátozásához való jog
Törlés helyett az Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését a következő esetekben:
a) ha az érintett ezt kéri, mert vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás a személyes adatok pontosságának adatkezelő általi ellenőrzéséig tart, vagy
b) ha az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy
c) ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett jogos érdekei miatt igényli azokat, vagy
d) ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de szükséges annak megállapítása, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos érdekeivel szemben.

- Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítani.

- Tiltakozás joga
Az érintett jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni személyes adatainak a közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban e célból az Adatkezelő nem kezelheti.

- Hozzájárulás visszavonásához való jog
Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

V. MILYEN INTÉZKEDÉSEKET TESZÜNK A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁÉRT?

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságának érdekében megteszi a szükséges, a kor követelményének megfelelő, az adatkezelés céljához, valamint az érintett alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatok mértékéhez igazodó technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében, és gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.
Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére, az intézkedések megvalósításának költségeire, az adatkezelés jellegére, hatókörére és céljaira, továbbá az érintett jogainak érvényesülésére.
Továbbá, az Adatkezelő különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát.
Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik:
- az adatkezeléshez használt eszközök jogosulatlan hozzáférése elleni védelmet biztosító intézkedésekről;
- az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról;
- az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről;
- az adatállományok vírusok elleni védelméről;
- az adatállományok, illetve az adatokat hordozó eszközök fizikai védelméről és fizikai biztonságról;
- az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról;
- az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról;
- arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá;
- arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére;
- arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe;
- a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását;
- arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen;
- arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá, hogy a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni; valamint
- a papíralapú nyilvántartások tűzvédelemének kapcsolatos intézkedésekről.
A személyes adatokat az Adatkezelő SSL (Secure Socket Layer) titkosítási protokollal 128 bites titkosító kulccsal továbbítja (1024 bites RSA eljárással), amellyel így harmadik felek nem tudnak visszaélni. Ez tudomásunk szerint a jelenlegi legfrissebb és leginkább használt biztonsági standard az interneten.
Az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens kapcsán rögzíti az adatvédelmi incidens jellegét, az érintettek körét, az érintett adatok körét, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett intézkedéseket, valamint az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően hetvenkét (72) órával bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogainak érvényesülésére nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatkezelési incidensről.
Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére nézve.

VI. KI AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ?
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki, tekintettel arra, hogy általa nyújtott jegyértékesítési szolgáltatás olyan adatkezelési műveleteket foglal magában, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.
Az adatvédelmi tisztviselő személye az Adatkezelő mindenkori magyar állampolgárságú ügyvezetője, jelenleg Kovácska Gyula[*] úr, aki a következő e-mail címen közvetlenül elérhető: dataprotection@tex.hu[*].

VII. HOGYAN GYAKOROLHATJA JOGAIT?
Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, kijavítás, törlés vagy zárolás iránti kérelmét az dataprotection@tex.huinfo@tex.hu e-mail címre nyújthatja be.
Amennyiben az érintett felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel a jelen Tájékoztatóval kapcsolatban, megjegyzést, észrevételt tesz vagy kérdést tesz fel, ezeket az információkat az Adatkezelő a megfelelő válaszadás céljából megtartja és felhasználja.
Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, azonban legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy (1) hónapon belül írásban, közérthető formában megadni az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmére vonatkozó tájékoztatást. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme alapján, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelmére vonatkozó intézkedés elmaradásának okáról, valamint tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesíti az érintettet és mindazokat, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

VIII. HOGYAN ÉLHET JOGORVOSLATTAL?
Amennyiben az érintett és az Adatkezelő között nézeteltérés merül fel az adatkezeléssel kapcsolatban, javasolt a vita jogi útra terelését megelőzően kapcsolatba lépni az Adatkezelővel a fenti személyeknél.
Az érintett a jogait ért sérelem orvoslása érdekében bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Az érintett bírósághoz fordulás esetén dönthet úgy, hogy a pert nem az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság, hanem az érintett lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

IX. HOGYAN MÓDOSÍTHATJUK A TÁJÉKOZTATÓT?
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a későbbiekben, különösen jogszabályváltozás esetén saját hatáskörében módosítsa a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a Tájékoztatóban foglalt információk megfelelő tájékoztatást nyújtanak az érintettek személyes adatai gyűjtésével és kezelésével kapcsolatban.
A Tájékoztató rendelkezéseit kiegészíthetik más információk, amelyeket az érintett az Adatkezelőtől kapott.
A Tájékoztató módosításáról az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást.

Kelt: Budapest, 2018. május 25.