Felhasználói feltételek a

Nitro Circus Live Moto Mayhem Tour, 2015 rendezvényre

Ön, mint jegyvásárló és/vagy jegytulajdonos  elfogadja a Nitro Circus Touring Australia Pty Ltd felhasználói feltételeit a Nitro Circus Live Moto Mayhern 2015 rendezvényre vonatkozóan:

1. A jegyvásárló elfogadja, hogy a jegyek nem másolhatóak le és/vagy csalással nem használhatóak fel.

2. A kedvezményes jegyek esetén a vásárló személyazonosságot igazoló igazolvány bemutatására kötelezhető.

3. A szervező fenntartja a változtatás jogát a fellépők listájában és a program összetételére vonatkozóan, illletve a programon rövidíthet vagy megszakíthatja azt rendkívüli okok miatt.

4. Tilos behozni a rendezvény területére bármilyen ételt, italt, üveget, műanyag palackot, esernyőt, fegyvert vagy más, a rendezőség által veszélyesnek ítélt tárgyat. Szigorúan tilos minden kamera, magnó vagy más hang-, és képrögzítő berendezés behozatala. A rendezvény területére nem hozhatóak be állatok.

5. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy köteles betartani az intézmény házirendjét és a biztonsági rendszabályokat a rendezők ellenőrzése mellett.

6. A rendezőség a 2005. évi CXXXIII.tv. alapján – egyebek mellett- jogosult a látogatók igazoltatására, csomagjaik átvizsgálására, meghatározott tárgyak bevitelének megakadályozására, s a rendezvény magatartását zavaró személyt távozásra felszólítani.

7. Amennyiben a jegy nem azonosítható, sérült vagy érvénytelen, a belépést a rendezőség megtagadhatja.

8. A rendezvényt mindenki a saját felelősségére látogathatja. A rendezőség mindent megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, de a látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Nem vállal továbbá felelősséget semmilyen a rendezvényre vagy onnan történő utazás, illetve parkolás során bekövetekezett veszteségért, halálesetért, kárért.

9. A rendezvényen bemutatott mutatványok veszélyesek. A helyszínre való belépés feltétele, hogy Ön a rendezőség és a helyszín felé semmilyen követelést és kártalanítást (veszteség, kár, panasz) nem támaszthat a résztvételét illetően.

10. Amennyiben nem felel meg a fenti feltételeknek, a belépést megtagadhatják, vagy a rendezvény helyszínének elhagyására szólíthatják fel.

Vissza a Hírekhez