Hírek

Barracuda Music GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

01 okt

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Barracuda Music Kft, Alser Straße 24/13, 1090 Bécs (Szervező)

Általános Szerződési Feltételei

1. A jegy megvásárlásával az Ügyfél elfogadja a jegyen megjelölt Szervező és a Rendezvényhelyszínek házirendjét, értesítéseit, korlátozásait és biztonsági előírásait, továbbá jelen ÁFSZ.-t. A mindenkori házszabályok bebocsátási szabályai is folyamatosan érvényben vannak. Harmadik fél Általános Szerződési Feltételei nem érvényesek, és azokat nem lehet felhasználni.

2. Minden jegyrendelés kötelező érvényű jogviszonyt hoz létre, melynek értelmében a megrendelt jegyeket ki kell fizetni és el kell hozni. Az Osztrák Táv- és Nem Helyszínen Kötött Szerződésekről szóló Törvény 18§ 1) Bekezdés Z 10 pontja értelmében a szolgáltatásokra meghatározott törvényi kivételével, melyek szabadidős tevékenységekre vonatkoznak, a visszatérítési jog nem áll fenn.

3. Az Online platformon történő rendelési folyamat több lépcsős (az áru kiválasztása, az Ügyfél adatainak megadása, úgy, mint Név, Email-cím, Visszaigazoló-Email cím).Az Ügyfél az adatok megadása során keletkezett hibákat bármikor kijavíthatja, legkésőbb a kötelező érvényű megrendelés elküldéséig, úgy, hogy a „Vissza” gomb megnyomásával az előző Internet-oldalra visszatér. Ott a hibásan megadott adatokat ki tudja javítani. Az Ügyfél a megrendelési folyamatot bármikor megszakíthatja az Internet kereső program bezárásával. A rendelés feladása után az Ügyfél azonnal egy rendelést megerősítő Email-t kap. Ez az Email igazolja a rendelés beérkezését, és a vásárlást igazoló számlaként szolgál. Az Email tartalmazza az összes információt (többek közt a megrendelt jegyet, az árát) a már befejezett rendelésről. Minden ár Euró-ban van megadva, ami magába foglalja az Általános Forgalmi Adót, valamint az egyéb adókat (hacsak, ettől a jogszabályi rendelkezés kifejezetten eltér) azonban nem tartalmazza a felmerülő kézbesítési költségeket.

4. A fellépők, programok, és időpontok változásának jogát a rendező (illetve a rendezvényhelyszín) fenntartja magának, amennyiben az elvárható, csekély mértékű, vagy szakmailag indokolt, és nem képezi visszatérítési igény jogalapját.

IDŐPONT VÁLTOZTATÁS A COVID-19 JÁRVÁNY ESETÉBEN (vagy egyéb előre nem látható esemény miatt) is fennáll, az elvárható, csekély mértékű, vagy szakmailag indokolt, kifogás, amennyiben az új rendezvény időpontja legfeljebb 18 hónappal az eredeti rendezvény időpontjához képest elhúzódik. Ilyen esetekben a jegyek érvényesek maradnak az időpont változással érintett rendezvényre és azokat a később megtartandó rendezvény időpontban fel lehet használni; ilyen esetekben új jegyeket nem állítunk ki.

5. A visszatérítési igény abban az esetben, ha egy, vagy több fellépő, illetve művész rendezvénye elmarad, vagy a rendezvényt csak részben tartják meg (előre nem látható esemény miatt) kizárt. Abban az esetben, ha a rendezvényszervező (illetve a rendezvényhelyszín) nem felelős vagy a fellépő/fellépők lemondja/ják, időpontot megváltoztatják, illetve program- vagy fellépők személyében változás áll be (előre nem látható esemény következtében) az ilyenkor felmerülő szokásos költségeket (mint például, szállás, utazási költségek, kézbesítési költségek, kezelési költségek, stb.) nem áll módunkban megtéríteni. A lemondásokról, időpontváltozásokról, lényeges módosításokról vagy elmaradt rendezvények megismétléséről, a rendezvényszervező Email-on is vagy online (például a rendezvényszervező, és/vagy a jegyforgalmazó, és/vagy rendezvényhelyszín honlapjáról) tájékozódni.

6. „ ELŐRE NEM LÁTHATÓ ESEMÉNY/VIS MAJOR“ az Osztrák Ptk. értelmezése szerint, minden olyan rendkívüli esemény, mely kívül esik a rendezvényszervező arányos és szükséges ellenőrzési képességén, és amely közvetlenül a hatással van a rendezvényre és annak megtartását lehetetlenné, kivitelezhetetlenné, vagy bizonytalanná tenné. Ebbe a körbe tartozik, de nem kizárólagosan: terrorizmus, vagy háborús fenyegetettség, természeti katasztrófák, járványok, világjárványok, nemzeti, vagy nemzetközi, vagy más illetékes hatóságok törvényei, rendszabályai, rendeletei, vagy döntései, melyek utazási, vagy beutazási, vagy egyéb korlátozásokat írnak elő, és amelyek alkalmasak arra, hogy a rendezvény megtartását korlátozzák (pl.: biztonságos távolságtartási előírások vagy a rendezvény helyszínére bebocsátható nézők számának korlátozása). Fenntartjuk, hogy a COVID-19- világjárvány (vagy más világjárvány vagy járvány) továbbá közhivatal vonatkozó törvényi, rendelkezési, vagy rendeleti előírásai, melyek egy ilyen világjárvánnyal, vagy járvánnyal összefüggésben kerülnek kibocsátásra, Vis Major-nak tekintendők az osztrák Ptk. értelmezése szerint, mégpedig független attól, hogy ez előrelátható, avagy sem.

7. A jegyvisszavétel (csere vagy visszavásárlás) nem lehetséges – kivéve, amennyiben a rendezésszervező, az egész rendezvényt elmondja. Az összes törvényi, hatósági vagy rendezvényszervező által előírt elvárható követelményeknek (ideértve az orrot és szájat eltakaró maszkot, vagy védőmaszkot, egészségügyi teszt elvégzését, illetve ennek igazolását, vagy védőoltásról szóló igazolást) minden látogatónak kivétel nélkül meg kell felelnie, azokat be kell tartania. Amennyiben egy látogató ezeknek az előírt követelményeknek nem felel meg (akármilyen okból kifolyólag) a rendezvényszervező jogosult a belépést a visszatérés lehetőségének kizárásával, megtagadni illetve a látogatót a rendezvényhelyszínről kiutasítani. Ilyen esetekben az ügyfél sem a jegy árának visszatérítésére, sem semmilyen más jellegű (csere) igényre a rendezvényszervezővel szemben nem jogosult.

8. A rendezvény egészének teljes lemondása esetén a jegyeket vissza lehet szolgáltatni, mely a rendezvényszervező visszatérítési folyamatának pontos lebonyolításáról időben értesülhetnek a lemondás után, a rendezvényszervezőtől, és/vagy jegyárusítótól, és/vagy rendezvényhelyszínen. A visszatérítés esetén a különböző egyéb eljárási költségek nem lesznek megtérítve, mivel azokat már az ügylet lebonyolítása során felszámítottuk, és azok nem a jegy árában foglaltatnak benne. Az eljárási költségek mértéke változó, de általában a teljes jegy ár 10 százalékát teszik ki.

9. JELEN ÁSZF 8) PONJÁTÓL ELTÉRŐEN OLYAN RENDEZVÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN, MELYEK A COVID-19 VILÁGJÁRVÁNY, VAYG MÁS VIS MAJOR MIATT MARADNAK EL, A KÖVETKEZŐ RENDELKEZÉS VONATKOZIK: Az ügyfél számára a jegy árának visszatérítése helyett, egy voucher-t állítunk ki a jegy árának értékében. Az ilyen voucher értékére vonatkozóan, a KuKuSpoSiG (Osztrák Kultúra, Művészet és Sport Védelmére alkotott törvény a COVID-19 járvány további negatív hatásainak ezekre történő megvédése érdekében) törvény előírásai az irányadóak (értelemszerűen). Az ügyfél számára azt a lehetőséget is fenntartjuk, hogy – függetlenül a voucher kiállításával kapcsolatos esetleges értéknövekedés alkalmazhatóságától – egy olyan voucher-t állítunk ki, mely a teljes visszatérítési összeget fedezi. Az ilyen voucher-eket az a forgalmazó állítja ki, akitől a jegyet elhozták.

10. Az ügyfelek a voucher-eket bármilyen természetes személy számára átruházhatják. A voucher tulajdonosa a voucher-t a rendezvényszervező más rendezvényeire is beválthatja, ezzel kapcsolatban további információt, a rendezvényszervező honlapján találhat.

11. AMENNYIBEN EGY RENDEZVÉNYT VIS MAJOR MIATT NEM TELJESEN KELL LEMONDANI, VISZONT A RENDEZVÉNYHELYSZÍN BEFOGADÓ KÉPESSÉGÉT CSÖKKENTENI KELL (például biztonságos távolságtartás vagy a látogatók rendezvényhelyszínre történő befogadóképességének csökkentése miatt) a rendezvényszervező saját belátása szerint dönthet, mely ügyfelek számára teszi lehetővé a rendezvény látogatását. Azon ügyfelek számára, akiknek ilyen módon a rendezvény látogatása nem megengedett, számukra jelen ÁSZF 9 és 10 pontjai (a voucher megoldás) lép érvénybe. A 13-as pont (kárpótlás teljesítése) ezekben az esetekben nem alkalmazható.

12. Minden látogató hozzájárul, ahhoz, hogy a rendezvény ideje alatt róla, fénykép, film, vagy ehhez hasonló média felvétel készülhessen, amit, jövőbeni rendezvények reklámcélú bemutatására használhatnak. Televíziós és/vagy Streaming-közvetítés, továbbá fénykép , videó és hangfelvételek készítéséhez a rendezvényszervező, vagy által megbízott személyek közreműködésével, a látogató a közvetítő tévéállomás, valamint a rendezvényszervező számára teljes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a róla a rendezvény alatt, vagy azzal összefüggésben készült felvételeket idő és helyszín korlátozás, továbbá ellenszolgáltatás nélkül, jelenlegi és jövőbeni technikai eszköz segítségével bármikor értékesíthessék.

13. TÚLFOGLALÁS / A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ VISSZAVÁSÁRLÁSI JOGA: Amennyiben egy rendezvényre túlfoglalás történik, és a rendezvényszervező ennek következtében (törvényi előírás miatt) köteles a belépést az ügyfelek számára a rendezvényre megtagadni, ebben az esetbe a rendezvényszervező először megpróbálja, az ügyfeleket egy megfelelő ellenértékű szolgáltatással saját belátásuk szerint rábírni, hogy a rendezvényt ne látogassák meg, és adják vissza a már megvásárolt jegyeiket. Az ügyfél erre az esetre a rendezvényszervező számára ezennel kizárólag a rendezvényszervező által gyakorolható visszavásárlási jogot enged át, amely a rendezvényszervezőt feljogosítja, az ügyfelektől a korábban vásárolt jegyeket bármikor (még a rendezvény napján is) visszavásárolni. A visszavásárlási ár megfelel az ügyfél által ténylegesen korábban fizetett jegyárnak továbbá ennek a vételárnak egy 50%-os kártalanítási átalányfelárát fizeti ki. Ezen felül az ügyfél számára a visszavásárlási jog gyakorlásával összefüggésben további (költségtérítési) igénye nem áll fenn. Amennyiben, egy rendezvény maximális befogadóképességét Vis Major miatt kell csökkenteni, és az ügyfelek ezért nem tudnak a rendezvényen részt venni, akkor jelen pont nem alkalmazható, helyette ezen ÁSZF 11. Pontját kell alkalmazni.

14. A látogatóknak tilos hang- film- illetve video valamint fényképfelvételek készítése. Amennyiben ezt a szabályt megszegik (különösképpen vakuval készített fényképfelvételek vonatkozásában!) a rendezvényszervező jogosult, a fényképezőgépet a rendezvény időpontjának végéig magánál tartani. A rendezvény területén tilos esernyővel, üveggel, vagy egyéb veszélyes tárggyal bejönni, illetve az magukkal hozni. Erre vonatkozó további – a látogató által betartandó – előírásokat a rendezvényszervező (illetve a rendezvényhelyszín) különálló házirendben illetve információs, és/vagy biztonsági előírásokban szabályozni.

15. A jegy elvesztése esetén pótjegyet nem áll módunkban biztosítani. A jegyeket tilós jogszabályellenesen felhasználni, másolni, vagy tartalmát módosítani. Perforáció nélküli jegyek érvénytelenek. A rendezvényhelyszín elhagyása után a jegyek érvényüket vesztik. A jogellenes magatartás büntetőjogi felelősséget von maga után. A rendezvényhelyszínre érkezést a látogatók saját maguk intézik, továbbá felelősek azért, hogy a rendezvény megkezdése előtt időben a helyszínre érkezzenek.

16. A jegyek szerencsejátékokon/sorsolásos játékokban való felhasználását, kizárólag a rendezvényszervező hozzájárulásával lehet megtenni. A rendezvényszervező fenntartja magának a jogot, hogy az ő általa kiválasztott rendezvényekre, a jegyeknek (kedvezményes karitatív jegyár megszabása, vagy biztonságpolitikai érdekekből, többek közt) személyes jelleget adjon (Egyéni látogatóra szabott jegyek). A személyre szabott jegyek átruházása általános szabály szerint kizárt; ezen szabály felülírásáról, bármilyen korlátozott formában, a jegy átruházásának a lehetőségéről, a rendezvényszervező, a jegy tulajdonosát a jegy megszerzése előtt értesíti.

17. Koncerteken a hangerő miatt fennállhat a hallás- és egészségkárosodás veszélye; az ilyen és hasonló jellegű anyagi- és testi sérülésekért a rendezvényszervező semmilyen felelősséget (amennyiben ez törvényileg megengedett) nem vállal. Nyílt színi rendezvények bármilyen időjárási körülmények közt megtartásra kerülhetnek. Az alkalomhoz illő (eső)-kabát/ruházatról a látogatónak magának kell gondoskodnia. (Azonban az esernyőt biztonsági okokból nem lehet behozni).

18. Az adatvédelemmel kapcsolatos összes információt a http://barracudamusic.at/datenschutz honlapon találhatják meg.

19. Jelen ÁSZF bármikor módosítható, hogy a hatályos jogszabályi és gazdasági keretkövetelményeknek megfeleljen. Jelen ÁSZF-el kapcsolatos változásokról az ügyfelet az általa utoljára megadott email címen értesítjük. A módosított ÁSZF-et az ügyfél által akkor tekintjük elfogadottnak, ha az ügyfél a megkapástól számított 1 hónapon belül nem emelt ellene írásban kifogást. Kötelesek vagyunk az ügyfelet az 1 hónapos határidőről a kiküldött módosított ÁSZF-el együtt tájékoztatni.

20. Jelen ÁSZF kizárólag az Osztrák jogszabályok hatálya alatt áll. Az ENSZ kereskedelmi jogról szóló, az Osztrák Nemzetközi Magánkereskedelemről szóló és az EU Parlament Nr. 593/2008 számú Rendelete (EG) valamint a Tanács 2008. Julius 17.-ei a Szerződéses Költségvetési hiányról szóló jogszabályi rendelkezése (Róma I-Szerződés) jelen ÁSZF vonatkozásában kizárt. Jelen ÁSZF vonatkozásában kizárólagos joghatósággal a Bécs Város Cégbírósága rendelkezik.