Hírek

Fundamenta

Felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató

28 jún

Felhasználási feltételek


A Fundamenta-Lakáskassza Kft., mint Szervező által meghatározott, a rendezvényen érvényben lévő szabályok:

· A résztvevő amennyiben elhagyja a rendezvény helyszínét a jegy elveszti érvényességét és kizárólag a regisztráció során kapott karszalag/nyakba akasztós badge felmutatásával léphet újra a rendezvény helyszínére.

· A belépőjegy tovább értékesítése nem megengedett.

· A rendezvény szabályainak megsértése, illetve a jeggyel való visszaélés esetén a jegy tulajdonosa a helyszín elhagyására kötelezhető. Ilyen esetekben a jegy nem váltható vissza.

· A rendezvény részleges vagy teljes elmaradása, vagy annak elhalasztása esetén a Szervező által meghatározott feltételek az irányadóak. Információt mindezekről bővebben a Szervezőnél, az rendezveny@fundamenta.hu elektronikus levélcímen kaphat.

· Részleges, nem meghatározó mértékű, objektív indokkal alátámasztható változás a programban elfordulhat.

· Amennyiben a rendezvény elmarad, vagy elhalasztják, esetlegesen megváltozott előadói körrel kerül megrendezésre, az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket (pl.: utazás, hotel) a Szervező nem téríti meg.

· Résztvevő, erre vonatkozó hozzájárulás esetén szerepelhet a Szervező által készített videóanyagokban, mindenféle fizetési igény nélkül, továbbá a felvétel mindennemű legális felhasználásához hozzájárulnak.

· Hang- és képrögzítő eszközöket, fegyvereket, tűzijátékot és egyéb pirotechnikai eszközöket a rendezvény helyszínére bevinni szigorúan tilos


Adatkezelési tájékoztató


Adatkezelő: Fundamenta Lakáskassza Zrt.

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

www.fundamenta.hu

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: compliance@fundamenta.hu


Adatkezelés célja: A rendezvényen történő video- és vagy képfelvételkészítés és annak közzététele a Szervező imázsépítése érdekében a következő felületeken: 

• Facebook,

• Instagram,

• YouTube,

• Linkedin,

• TikTok

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk 1) a) 

Kezelt adatok köre: Az érintett felvételeken szereplő képmása, hangja

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik:

Encino Event Kft.

Kibocsátó székhelye: 1023 Budapest, Frankel Leó út 92. 3/13

cégjegyzékszám: 01 09 171646 Media Matters Group Kft.

székhelye: 1026 Budapest, Lepke u. 22. cégjegyzékszám: 01-09-943684


Orel Ádám e.v.

székhelye: 1126 Budapest, Szendrő köz 3. B. épület 2. emelet 9. ajtó adószám: 56916331-1-43


Gacsal Zsolt István

székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 103. 4. emelet 3. ajtó

adószám: 57400884-1-43


Érintettet megillető jogok:

Ön bármikor jogosult az adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, az Önre és gyermekére vonatkozóan kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kérni, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, jogában áll személyes adatai helyesbítését, törlését kérni, adathordozhatósághoz való jogával élni írásban a Fundamenta-Lakáskassza Kft. 1922 Budapest címre címzett vagy a compliance@fundamenta.hu elektronikus címre küldött ilyen tartalmú levéllel.

Jogorvoslat, panasztétel:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.9..; e-mail cím: ügyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám +36 1 391 1400; honlap címe: http://naih.hu) lehet élni vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. A Fundamenta-Lakáskassza Kft. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: compliance@fundamenta.hu


A rendezvényen televízió-, vagy videófelvétel készülhet, amelyben a vendégek is szerepelhetnek.

A vendégek a jegyük megvásárlásával hozzájárulnak, hogy a Szervező Adatvédelmi tájékoztatójában szereplő adatkezelési cél elérése érdekében az ott meghatározott időtartamig szerepelhetnek a Szervező által készített videóanyagban. A hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban az nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Szervező a kiskorú személyeket a videofelvételen kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy jegyvásárlással egyidőben megadott hozzájárulása esetén jelenít meg.