ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Eventim.hu- Általános Szerződési Feltételek


Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.


Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.eventim.hu, http://ticketexpress.hu, http://tex.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.eventim.hu/hu/felhasznaloi_feltetelek és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: http://www.eventim.hu/hu/felhasznaloi_feltetelek.pdf


1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:


A szolgáltató neve: Tex Hungary Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@tex.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-877903

Adószáma: 13878131-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-52099

A szerződés nyelve: magyar


A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Perftech d.o.o.

Székhely: Baragova ulica 7E, 1000 Ljubljana, Slovenia

Telefon: +386 1 588 44 00

Fax: +386 1 588 44 20

E-mail: info@perftech.si


2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:


2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.


2.2. A jelen Szabályzat 2020. március 6. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosítások a közzététel napján lépnek hatályba. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.


2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.


2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.


3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS


3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.


3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.


3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.


4. MEGVÁSÁROLHATÓ JEGYEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE


4.1. A megjelenített jegyek online/személyesen/telefonon rendelhetők meg. A jegyekre vonatkozóan megjelenített árak eseménytől függően forintban vagy euróban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák/tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.


4.2. A weboldalban Szolgáltató részletesen feltünteti a rendezvény nevét, leírását, amelyre a jegy érvényes. A rendezvény leírása a rendezvény meghirdetett időpontja mellett tartalmazza azt a tájékoztatást is, hogy amennyiben TEX-nek, illetve a szervezőnek fel nem róható okból (vis maior) a rendezvényt a meghirdetett időpontban megtartani nem lehet, úgy a megvásárolt jegyek -egyebekben változatlan feltételek mellett – a tárgyévet követő esztendő december 31-ig terjedő időszakra meghirdetett új időpontra érvényesek.


4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.


4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a jegy közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a jegyet hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.


4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a jegy valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.


5. RENDELÉS MENETE


5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezhet a weboldalra vagy bejelentkezhet a vásárlás folyamán is.


5.2. Felhasználó kiválasztja a rendezvényt és az előadást.


5.3. Felhasználó kiválasztja a jegyeket: Legjobb hely szerinti / interaktív ülésrend szerinti foglalás, majd kosárba teszi azokat.


5.4. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Fiókom/kosár” ikonra kattintva.


5.5. Ha nem szeretne további jegyet vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt jegyek darabszámát.


5.6. A „Távolítsa el ezt a jegycsoportot” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.


5.7. Vásárlói kosár lépései:

A www.eventim.hu oldalon megvásárolt jegyek esetében 700 Ft kezelési költséget és a szállítási módtól valamint a vásárlás értékétől függő szállítási/átvételi díjat számolunk fel.


1. Szállítási mód kiválasztása: személyes átvétel / futárszolgálat / print@home (bizonyos rendezvényeknél)/ E-Jegy (bizonyos rendezvényeknél)


Személyes átvétel: a Szolgáltató jegyirodájában történő átvétel.

Fizetés a webshopon történő vásárlás során bankkártyával.


Személyes átvétel díja:


0 - 20 000 Ft értékű rendelés esetén: 500 Ft

20 001 - 40 000 Ft értékű rendelés esetén 1500 Ft

40 001 Ft értékű rendelések felett: 2500 Ft


Jegyeit a vásárlás során kiválasztott jegyirodában veheti át, az alábbi címen és nyitva tartással:


- Eventim Bálna

1093 Budapest, Fővám tér 11-12.

Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00, Szo: 11.00-15.00 (Ebédszünet: 12.30-13.00 között)


Futárszolgálat díja:


Belföld:

Bármilyen értékű rendelés esetén 4 400 Ft


Külföld:

Bármilyen értékű rendelés esetén 19 900 Ft


Print@Home díja:

0 -6 000 Ft értékű rendelés esetén- 350 Ft,

6 001- 20 000 Ft értékű rendelés esetén- 790 Ft,

20 001- 30 000 Ft értékű rendelés esetén- 1 190 Ft,

30 001- 40 000 Ft értékű rendelés esetén- 1 490 Ft,

40 001- 50 000 Ft értékű rendelés esetén- 1 890 Ft,

50 001- 60 000 Ft értékű rendelés esetén- 2 300 Ft,

60 001- 70 000 Ft értékű rendelés esetén- 3 100 Ft,

70 001- 80 000 Ft értékű rendelés esetén- 3 900 Ft,

80 001- 90 000 Ft értékű rendelés esetén- 4 400 Ft,

90 000- 120 000 Ft értékű rendelés esetén- 4 900 Ft,

120 001- 150 000 Ft értékű rendelés esetén- 5 600 Ft,

150 001- 200 000 Ft értékű rendelés esetén- 6 100 Ft,

200 001 Ft feletti értékű rendelés esetén- 6 900 Ft.


E-Jegy szolgáltatás díja:

0 -5 000 Ft értékű rendelés esetén-290 Ft,

5 001- 20 000 Ft értékű rendelés esetén- 690 Ft,

20 001- 30 000 Ft értékű rendelés esetén- 1 090 Ft,

30 001- 40 000 Ft értékű rendelés esetén- 1 290 Ft,

40 001- 50 000 Ft értékű rendelés esetén- 1 590 Ft,

50 001- 60 000 Ft értékű rendelés esetén- 1 990 Ft,

60 001- 70 000 Ft értékű rendelés esetén- 2 690 Ft,

70 001- 80 000 Ft értékű rendelés esetén- 2 990 Ft,

80 001- 90 000 Ft értékű rendelés esetén- 3 490 Ft,

90 001 Ft feletti értékű rendelés esetén- 3 990 Ft.Külföldi rendezvények esetében a külföldi Eventim partner további kezelési költséget számolhat fel, melynek mértékéről a vásárlás során minden esetben pontos tájékoztatást talál.


További információk: http://www.eventim.hu/hu/szallitasi-modok-dijak


2. Fizetési mód kiválasztása: utánvétel / bankkártyás fizetés (Visa/Mastercard)


Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt jegy futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt jegy(ek) átvételekor.


Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.


Hazai rendezvények esetén rendelését biztonsági kapcsolaton keresztül teljesítjük a CTS Eventim AG & Co. KGaA (székhely: Contrescarpe 75A, 28195 Bréma, Németország) által.

Külföldi rendezvények esetén rendelését SSL biztonsági kapcsolaton keresztül teljesítjük a CTS Eventim Austria GmbH. Bécs, Ausztria által.

Hazai rendezvények esetén minden hitelkártya fizetés Forintban kerül feldolgozásra.

Külföldi rendezvények esetén minden hitelkártya fizetés EURO-ban kerül feldolgozásra, vagyis a megrendelés ellenértékét napi árfolyamon átszámítjuk Euro-ra. Kérjük legyen tudatában annak, hogy a hitelkártya elszámolási határidők különbözősége miatt, a kártyáján megjelenő forint terhelés eltérhet attól, ami a megrendelésben szerepel. Az eltérés lehet pozitív és negatív egyaránt, attól függően, hogy mekkora az Euro árfolyam különbsége a vásárlás illetve a kártyára terhelés időpontjában.

További információk: https://www.eventim.hu/hu/fizetesi_modok/


3. Belépés felhasználónévvel és jelszóval / Regisztráció email címmel vagy Facebook fiókkal


4. Számlázási adatok megadása (opcionális, amennyiben eltér a szállítási címtől).

A számlázási adatok utólagos módosítására nincs lehetőség.


5. Fizetési módtól függően:

- bankkártya esetén: bankkártya adatok megadása, Rendelési adatok ellenőrzése, Fizetés folytatása

- utánvéteesetén: Rendelési adatok ellenőrzése, Fizetés folytatása.


6. Lehetőség a „Nyugalom szerződése” szolgáltatás igénybe vételére


5.8. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.


5.9. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.


5.10. Amennyiben a Felhasználó kiszállítást kért: ÁFÁ-s számlaigényét 7 napon belül a számlázási név, cím; postázási név, cím és a vásárlási idő feltüntetésével az alábbi e-mail cím tudja jelezni a Felhasználó: konyveles@tex.hu


5.11. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.


5.12. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.


5.13. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.


5.14. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „Távolítsa el ezt a jegycsoportot”” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.


5.15. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.


5.16. Amennyiben Felhasználó print@home opciót választott, ebben a lépésben lehetősége van jegyei kinyomtatására is (melyeket a visszaigazoló email-lel egy időben, külön emailben szintén elküld Szolgáltató).


6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS


6.1. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.


6.2. Általános teljesítési határidő az alábbiak szerint alakul:


• Print@home és E-Jegy esetében azonnal,

• Személyes átvétel esetében a fizetést követő munkanap 14 órától. Azaz ha valaki személyes átvételt jelöl be a megrendeléskor, akkor a fizetést követő munkanap veheti át a jegyet.

• Házhozszállítás esetében: 3 munkanap belföld / 5 munkanap külföld


7. FELMONDÁS JOGA


7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében fogyasztónak nincs felmondási joga (...) szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (pl. időpontot tartalmazó jegyek esetén).8. ESEMÉNY LEMONDÁSA, VÁLTOZTATÁSOK, VISSZATÉRÍTÉSEK, FELELŐSSÉG


8.1. A TEX Hungary Kft. a jegyekkel csak kereskedik és nem felelős a belépők árainak visszatérítéséért. Ha a rendezvényt a meghirdetett időpontban a TEX-nek, illetve a szervezőnek fel nem róható okból (vis maior) megtartani nem lehet, de a szervező a meghirdetett időpont tárgyévét követő esztendő december 31. napjáig terjedő időszakra a rendezvényre új időpontot hirdet, úgy a rendezvény elmaradására irányadó szabályokat alkalmazni nem lehet, a jegyek visszaváltására nem kerül sor, hanem a jegyek az új időpontban megtartott rendezvényre változatlanul érvényesek. A rendezvény látogatására vonatkozó jogszabályi változások - hacsak az nem eredményezi a rendezvény elmaradását - nem képezik a jegyvisszaváltás alapját.


8.2. A belépőjegy értékesítése során TEX a rendezvény szervezője (szervező) tartós közvetítőjeként jár el. A belépőjegy a szervező rendezvényére történő belépésre jogosítja fel azt, aki megvásárolja. A belépőjegy megvásárlásával a szervező és a belépőjegyet megvásárló fogyasztó között jön létre szerződéses kapcsolat. TEX kizárólag a jegyértékesítés megfelelőségéért és a vásárlói tájékoztatásért felel. A belépőjegy megvásárlásával tehát a jegyvásárló fogyasztó és a rendezvény szervezője kerül polgári jogi jogviszonyba. Az igénybevett szolgáltatásért a rendezvényszervező, a jegy terjesztéséért pedig a TEX Hungary Kft. felelős. A jegyek megvásárlásával a fenti feltételeket a belépőjegyet vásárló fogyasztó elfogadja.


8.3. Az elmaradt rendezvények jegyárának visszatérítését a TEX Hungary Kft. mindaddig szavatolja a Fogyasztónak, amíg a Szervező a visszaváltáshoz szükséges fedezetet biztosítja, vagyis az értékesített belépőjegyek után fizetett előleget TEX Hungary Kft-nek visszautalja. Ellenkező esetben a jegyvisszaváltás a Szervező felelőssége és kötelessége.


8.4. A jegyek kizárólag a rendezvény elmaradása esetén, a vásárlás helyén, a rendezvény időpontjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül válthatók vissza, feltéve, hogy a visszaváltás szerződésben meghatározott feltételeit a szervező biztosítja a TEX Hungary Kft. számára, vagy a visszaváltás módjáról másképpen nem rendelkezik. Ilyen esetben kérjük, figyelje a rendezvény szervezőjének közleményeit illetve tájékozódjon a www.eventim.hu oldalon. Amennyiben egy rendezvényszervező úgy dönt, hogy elhalaszt egy eseményt, vagy megváltoztatja annak helyszínét, a jegyek, a halasztás vagy a helyszínváltoztatás tényétől függetlenül, az új dátumra vagy helyszínre érvényesek. Azt a rendezvényszervező hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy a jegyeket visszaváltja, visszafizeti az árát, vagy kicseréli. Nincs helye a jegyár visszatérítésének, illetve a visszaváltásnak, ha a Fogyasztó jogszabályváltozás miatt nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, a jogszabályokban foglalt feltételeknek személyében nem felel meg, de a rendezvény nem marad el.


8.5. Felhasználó a jegy árán kívül nem léphet fel semmilyen egyéb követeléssel, vagy kártérítési igénnyel sem a rendezőkkel, sem a jegyterjesztővel szemben.

Online vásárláskor, bármilyen okból történő visszautalás esetén a pénzt mielőbb visszautaljuk, de legkésőbb a törlést követő 30 napon belül.


8.6. Szolgáltató nem fizeti vissza a jegy árát, kivéve akkor ha a rendezvény szervezője erre lehetőséget ad a Szolgáltatón (EVENTIM) keresztül.


8.7. Ha egy esemény lemondásra kerül, a jegyek visszaválthatóak a tervezett esemény időpontja utáni maximum 30 belül. Amennyiben a szervező másképp rendelkezik, úgy azok a feltételek az irányadóak. A jegyek visszaváltása csak a vásárlás helyén lehetséges az eredeti belépő bemutatásával és leadásával. Amenyiben Call-Centeren vagy a EVENTIM weboldalon keresztül vásárolta meg belépőjegyeit, úgy visszaváltási igényét kérjük, küldje el email címünkre (info@tex.hu) megadva a nevét, vásárlási ID számát, a számlaszámot és a bank kódját, mely adatok szükségesek a visszatérítéshez, illetve eredeti belépőjegyeit ajánlott küldeményként kell elküldeni az alábbi címre:


TEX Hungary Kft.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.


Ezzel az eljárással a jegy érvényét veszti.


8.8. A szereposztásban vagy a programban történt kisebb vagy indokolt változtatásokra fenntartjuk a jogot. Lemondás, vagy halasztás esetén, a változtatással kapcsolatosan keletkezett költségek (pld. utazás, szálloda, kezelési-, vagy szállítási költségek) nem lesznek megtérítve.8.9. A Szolgáltató csak addig áll helyt, ameddig a szolgáltatás terjed, azaz garantálja, hogy a vevő és csak a vevő a jeggyel részt vehet a rendezvényen, azaz másnak ezt a szolgáltatást nem értékesíti (ugyanazt a jegyen másnak nem adja el).


8.10. A szolgáltató, annak üzleti partnerei és licenc adói nem vállalnak garanciát arra nézve, hogy Felhasználó elégedett lesz-e az előadással, rendezvénnyel, vagy az adott jegyre vonatkozó bármely programmal, illetve, hogy az előadáson elhangzott, illetve kapott bármely tartalom és információ az, amelyre Felhasználónak szüksége van.


8.11. Továbbá arra sem vállalnak garanciát, hogy a Szolgáltató által szervezett programok és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások zavartalanok és hibamentesek lesznek, illetve hogy az esetleges hibák a rendezvény alatt (közben) kijavításra kerülnek. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, melyet a Szolgáltató ad Felhasználónak, nem teremt garancia érvényesítési jogot.


8.12. Felhasználó nem jogosult arra, hogy a jegyeket továbbértékesítse. A továbbértékesítésért minden esetben a továbbértékesítő felel, a továbbértékesítésből harmadik személynek okozott károkért a Szolgáltató semmilyen esetben sem vonható felelősségre. Amennyiben a Felhasználó mégis továbbértékesíti jegyét, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a továbbértékesített jegyet érvénytelenítse. Az érvénytelenítésből eredő károkért a továbbértékesítő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.


9. VEGYES RENDELKEZÉSEK


9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.


9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.


9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.


9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.


10. PANASZKEZELÉS RENDJE


10.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.


10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.


10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.


10.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:


10.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:


A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu


10.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;


Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;


Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;


Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;


Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;


Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;


Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;


Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;


Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;


Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;


Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu


Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;


Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;


Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu


Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu


Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu10.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.


10.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.


10.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr


10.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.


10.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

• az eljáró bíróságot;

• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.


11. SZERZŐI JOGOK


11.1. Miután az Eventim.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az Eventim.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.


11.2. Az Eventim.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.


11.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.


11.4. Tilos az Eventim.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az Eventim.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.


11.5. Az Eventim.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.


11.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.


12. ADATVÉDELEM


A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.eventim.hu/hu/adatvedelem2022. október 5.